PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Ouderlingenberaad Ouderlingenberaad

Het ouderlingenberaad wordt gevormd door de predikant, de wijkouderlingen en de jeugdouderling.

De ouderlingen en de predikant verzorgen het pastoraat binnen de gemeente.
Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken met elk een wijkouderling. Deze wijkouderlingen worden ondersteund door wijkassistenten die de ogen en oren in de wijk zijn.

De vergaderingen van het ouderlingenberaad worden steeds één week voor de kerkenraadsvergadering gehouden.
Zo kan recente informatie meegenomen worden naar de kerkenraadsvergadering.
Een scriba verzorgt de verslaglegging en de communicatie, agenda, post e.d.

In dit beraad worden met name zaken besproken betreffende het pastoraat, zoals bezoekwerk, zieken, huwelijksaanvragen, doopaanvragen, jeugd- en ouderenpastoraat, het organiseren van wijkcontactavonden e.a.   
Belangrijk hierbij is het onderlinge contact, het omzien naar elkaar en het ondersteunen van gemeenteleden die het moeilijk hebben om wat voor reden dan ook. Door de regelmatige contacten met de wijkassistenten weten de ouderlingen vrij goed wat er in de gemeente speelt.
Ook het reilen en zeilen van alle  jeugdzaken wordt hier besproken.  
Via predikant en jeugdouderling wordt het ouderlingenberaad geïnformeerd over lopende zaken en nieuwe activiteiten.
 

Contactpersoon:
Harrie van der Veen.
Pieter Hylkemastraat 7
9257 WE Noardburgum
tel. 0511 473745

e-mail: pkn.noardburgum@upcmail.nl

terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.