PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 16 juni 2024 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. W. Veltman
Ouderling(en): Harrie van der Veen
Organist: Jaap Smid

Liturgie  zondag  116 juni 2024
9.30 uur de Protestantse Kerk van Noardburgum

 

Binnenkomst kerkenraad

Voor de dienst zingen           Lied 754: 1 en 2
                                               ‘Liefde Gods, die elk beminnen’

Welkom en evt. mededelingen
Aanvangslied                        Lied 217: 1, 2 en 3
                                               ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
Moment van inkeer
Votum en Groet
Zingen                                   Lied 217: 5   
                                               ‘Aan U ons loflied, glorie aan de Vader’
Inleidend woord
Gebed
Zingen                                   Lied 305
                                               ‘Alle eer en alle glorie, geldt de luisterrijke naam’ 

1e Schriftlezing                      Handelingen 2 : 41 - 47
Zingen                                   Lied 682: 1
                                               ‘Dit is het wonder: de kracht van de Geest’
2e Schriftlezing                      Romeinen 12 : 3 - 11
Zingen                                   Lied 682: 2   
‘Dit is het wonder: de kracht van de Geest’
Prediking
Zingen                                   Lied 686
                                               ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gez. Onze Vader

Collecte /inzameling der gaven
                       
Slotlied                                  Lied 304
                                               ‘Zing van de Vader, die in den beginne’
Zending en Zegen
beantwoorden met                 Lied 431 C
                                               Amen, Amen, Amen. 

terug
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.