PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 4 februari 2024 om 09:30 uur

Eredienst, viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Ouderling(en): Atze Bosma
Organist: Jaap Smid

NBGliturgieopzondag4februari2024


ORDE van DIENST
voor de viering van Schrift en Tafel
op zondag 4 februari 2024 om 9.30 uur
in de protestantse gemeente te Noardburgum

voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Jaap Smid

OM TE BEGINNEN

Zingen voor de dienst: Lied 379: 1 en 4

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 136: 1, 12 en 13

Bemoediging en groet
voorg.           Onze hulp is in de naam van de Heer
ALLEN:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorg.         Die trouw blijft tot in eeuwigheid
ALLEN:       EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN


Voorg.          De vrede van God is met u en jullie
ALLEN:       EN MET U.  AMEN.    

Kyriegebed (zingend besloten; NB. Elke regel moet 2x achter elkaar gezongen worden)  


Zingen glorialied: Lied 273: 4 en 5


SCHRIFT

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Johannes 6: 1 t/m 15   (lector: Atze Bosma)

Zingen: Lied 383

Overdenking
(Voor de beamist: tijdens de overdenking graag – op een seintje van mij- om beurten de 4 onderstaande coupletten van Lied 392 op het beamerscherm vertonen)

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zich overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bij gebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem. 

Na de overdenking: Lied via de beamer: Lied 392  
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wie-kent-de-eenvoud-van-het-breken/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1NqHKzt-PvWsFihOgBjbvJQwIgfMV8I_7_N3cu3QuCvBIcefyvFC7xoCQT4QAvD_BwE
(in ruim 3 minuten wordt dit lied 2 keer achter elkaar gezongen;
mijn voorstel is om het de eerste keer te beluisteren en het de tweede keer mee te zingen;
de tekst van dit lied draait mee in deze youtube-versie).


TAFEL
 

 
   

+ Gebeden (met daarin de gezongen acclamatie)


Collecten 

Aanwijzingen voor de viering

Zingen avondmaallied: Lied 276: 3

Tafelgebed “Gezegend is Uw Naam” (uit het Dienstboek)
(onderstaande tekst op de beamer!)
Voorg.      Vrede zij ons allen
Allen:       DE WERELD ZIJ VREDE
Voorg.:     Wij danken de Eeuwige
Allen:       HET IS GOED DANK TE ZEGGEN

Voorganger bidt het eerste deel van het Tafelgebed   (tekst kan ‘meelopen’ op de beamer)
Gezegend, o God, is uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is,
door alle eeuwen heen en overal.

Zo veel is ons ontschoten of ontnomen,
verdampt of spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld der tijden.

Maar met uw Naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons.

Door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
Daarom bezingen wij uw grote Naam:

Zingen Lied 985: 1
         
          

Voorganger bidt het tweede deel van het Tafelgebed
Nederig en tot het bittere einde,
heeft Jezus een brood genomen, 
het gebroken, 
en gezegd:
neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
Neem en drink,
dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doe dit tot mijn gedachtenis.

Gedenk Gij ons, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest,
tot onze vertroosting en vrede.

Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie ons zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.

En behoed in ons het visioen van uw Rijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’.   

Zingen: Lied 370

Uitnodigingswoorden
 
Orgelmuziek tijdens het lopend avondmaal

Korte dankzegging 

Slotlied: Lied 418: 2

Zending en zegen           

Orgelmuziek 

 
     

 

terug
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.