PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 22 mei 2022 om 09:30 uur

Eredienst via de kerkomroep
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Jaap Smid

NBG22mei2022liturgie

ORDE van DIENST
voor zondag 22 mei 2022 om 9.30 uur
in de Protestantse gemeente van
Noardburgum

Thema: “Van U is de toekomst…”
(n.a.v. jaarthema landelijke PKN-kerk)


voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Jaap Smid


VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Psalm 107: 1

Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
a. en nooit laat varen het werk van zijn handen

Groet
v. De vrede van God is met u
a. en ook met u.      Amen.

Zingen:  Psalm 107: 19

Inleiding op het thema

Enkele ‘kyrie-momenten’,
afgewisseld met zingen:  Lied 547: 2, 3, 5 en 6

Zingen glorialied:   Lied 217: 3, 4 en 5


RONDOM HET WOORD

Gebed

1e Schriftlezing:  Prediker 7: 8 t/m 10;  13 en 14

Zingen:  Lied 845: 1 en 3  (melodie Psalm 86!)

2e Schriftlezing:  Openbaring 21: 1 t/m 7

Zingen:  Lied 766: 1 en 3

Overweging

Meditatief orgelspel

Zingen:  Lied 605


RONDOM HET ANTWOORD

Tekenen van hoop

Zingen:  Lied 841: 1 en 2

“Appelboompjes”

Zingen:  Lied 841: 3 en 4

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied:  Lied 513: 1 en 3

Zending en zegen

Orgelspel
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.