PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 15 mei 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds: B.P. de Boer
Organist: Jaap Smid

Orde van dienst zondag 15 mei 2022, zondag Cantate, Noardburgum. ds. BP de Boer, Kollum.

Afkondigingen.

Lied van intocht: Psalm 98: 1 en 3 (NLB)

Bemoediging en groet:

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
a. en nooit laat varen het werk van zijn handen
v. De vrede van God is met u
a. en met u
Amen.

Lied om ontferming: Lied 275 (NLB)
Gebeden (drempel – ontferming – opening van de Schrift)                       
Woord van vertrouwen: Leviticus 26: 11 – 13 (NBV)
Loflied Lied 304 (NLB)

(de bernetsjerke gaat naar de eigen plek)

Lezing Oude Testament 1 Koningen 5: 4 en 5, 9 – 14 (NBV)
Lied: Lied 326: 1, 2 en 3 (NLB)
Lezing Nieuwe Testament Johannes 13: 31 – 14: 14 (NBV)
Lied: Lied 326: 4, 5 en 6 (NLB)

Verkondiging.
Lied: Lied 657 (NLB)

Gebeden
Inzameling van de gaven

(De bernetsjerke komt terug)

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 (NLB)

Zegen:
De Heer zegene en behoede ons
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.

Afsluiten met zingen Amen, Lied 415: 3 (NLB)
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.