PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 1 mei 2022 om 09:30 uur

Eredienst ook via omroepgemist
Voorganger(s): Pastor: O. Dijkstra, Oenstjerk
Organist: Jaap Smid

Zondag 1 mei 2022, PKN Noardburgum, 9:30 uur

Voorganger: Oane
Organist: Jaap

Welkom mededelingen
Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis       LB 280: 1, 2, 4

Bemoediging/groet
Lied: Onthul ons dan uw aangezicht                      LB 280: 5, 6, 7

Gebed
Lied Breek, aarde, uit in Jubelzangen                         Lied 66: 1, 3, 6

Jeremia 32,36-41
Lied: Zing al wie leeft van Gods genade                 LB 33: 2, 6, 7

Schriftlezing 1: Johannes 21,1-14
Lied: Us wol Gods wurd allinne                            FLB 313: 1, 4, 5

Overdenking
Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig            LB 275

Gebed (afgesloten met Het Onze Vader)

Collecte

Slotlied: God schenk ons de kracht                            LB 418: 1, 2, 3, 4

Zegen
3 keer Amen
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.