PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
zondag 1 augustus 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. G. Wessels uit Stiens
Eredienst
Organist: Rudolf Westra

Protestantse Gemeente te Noardburgum

7e  zondag van de zomer, 1 augustus 2021


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

INTREDE

INTOCHTSPSALM: Psalm 92: 1, 2. Waarlijk, dit is rechtvaardig ...
Bij het intochtslied gaat de gemeente staan
GROET

BEMOEDIGING

GEBED VAN TOENADERING
                                                           De gemeente kan gaan zitten

KYRIE / GLORIA: Lied 299e. (Voorganger zingt de solo in 'Heer, ontferm u')

GEBED VAN DE ZONDAG
 

DE HEILIGE SCHRIFT

LEZING UIT DE BRIEVEN: Efeziërs 4,17-25

ANTWOORDPSALM: Psalm 15: 1, 2. Wie zult Gij noden in uw tent …

LEZING UIT HET EVANGELIE: Marcus 7,1-23

ACCLAMATIE: Lied 339a. U komt de lof toe ...

PREEK

CREDO: Lied 755: 1, 2 Toch overwint eens de genade ...
 

GEBEDEN EN GAVEN

DANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN 
 

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED: Lied 315: 1 t/m 3. Heb dank, o God van alle leven.
De gemeente staat op
v:            ZEGEN
g:           Amen

 

terug
 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.