PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 3 juli 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. P. Pit
Organist: Jaap Smid

LITURGIE
 
Voor de dienst Lied 216 'Dit is een morgen als ooit de eerste'
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst
 
Intochtslied Psalm 84:3
(zo mogelijk staande) 

Groet
v De vrede van God is met u
a EN MET U.

Openingswoorden uit de Psalmen 124, 84 en 66
v Onze hulp is in de naam van de Heer
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Gelukkig wie wonen in uw huis.
a EEUWIG LOVEN ZIJ U.
v Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
a EER GOD OP IEDER CONTINENT.
v Laat alle mensen voor U buigen,
a UW NAAM BEZINGEN TOT UW EER.
   AMEN
 
Drempelgebed uit Psalm 66 (daarna gaat de gemeente zitten)

Kinderen naar Bernetsjerke

Vervolg intochtslied Psalm 84:6

Gebed voor de nood van de wereld
 
Glorialied (en als gebed bij de bijbel) Psalm 119:34 en 64

lezing Lucas 10,1-20 NBV

lied 811:1,2,3 'Zoals een moeder zorgt' (bekend? de melodie een keer voorspelen?)

Preek 'Lichte en zware reizigers'

orgelmeditatie

antwoordlied 636:1 'Liefde is licht, opnieuw geboren' (melodie bekend? anders op melodie Psalm 118 want daar past de tekst ook op)
 
Dankgebed en voorbeden

Collecte ( kinderen komen terug)

Slotlied Gezang 400:1 en 12 'Almachtige, verheven Heer' (Liedboek voor de Kerken 1973)
(zo mogelijk staande) 

Zegen van Clara van Assisi (door allen zingend beaamd)
v. Dat de Heer zijn genade aan u betoont,
dat het licht van zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
en in de hemel zijn aangezicht zal zien.
a. zingen 'Amen'

 

terug
 

Eredienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.