PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
UIT DE OECUMENE UIT DE OECUMENE
De wereldraad van Kerken heeft een aantal afdelingen waarvan de afdeling Faith en Order niet de minst belangrijke is. Faith en Order is vertaald in het Nederlands: geloof en kerkorde.
Vooral op het gebied van kerkorde verschillen kerken van elkaar, gaan hun wegen uiteen. Immers, de kerkorde omschrijft hoe de kerk wordt geleid, hoe de ambten functioneren: een bisschop of een synode bijvoorbeeld.
Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een nieuw document dat meer moet zijn dan alleen een papieren verklaring. Het heet: De Kerk op weg naar een gemeenschappelijke visie.
Waar de verdeeldheid van de kerken vaak genoemd wordt en ons ook in de weg staat om getuigenis te geven van onze eenheid in Christus, daar werkt de Wereldraad van Kerken aan eenheid, naar de woorden van Jezus uit het hogepriesterlijk gebed: dat zij allen één zijn.
Het document maakt onderscheid tussen verdeeldheid en verscheidenheid. Verdeeldheid is zonde, verscheidenheid is rijkdom.
Uitgangspunt van het document is dat de Kerk lichaam van Christus is, hier op aarde.
De Wereldraad wil werken aan een gezamenlijk verstaan van de Kerk: Wie zijn we en wat is onze opdracht.
Daarbij wil men het niet bij woorden laten, maar ook komen tot zichtbare en volledige eenheid. Men wil proberen de orthodoxe, de katholieke en de protestantse traditie naar elkaar toe te brengen. Voorwaar, geen geringe opdracht.
Daarbij is de Bijbel voor iedere geloofsgemeenschap de norm, basis en vertrekpunt.
I.v.d.Pol
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

KERK IN ACTIE DIENST
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

Speciale dienst verzorgt door Joy For People
datum en tijdstip 16-02-2020 om 10:00 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.