PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 4 september 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds:R. Reitsma
Organist: Jaap Smid

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst
op zondag 4 september 2022 / 12de van de zomer
in de Protestantse kerk te Noardburgum


   Na welkom, mededelingen, etc.
MORGENLIED: 'Elke dag vertelt over God de Heer'
                           (LB 224, 1x samen, 1x in canon)

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
     Onze hulp is in de Naam van de HEER,
     die hemel en aarde gemaakt heeft.
     ..................................................
     Door Jezus Christus onze Heer.
     Amen.

GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.

AANVANGSLIED / KYRIE / GLORIA:
        'Wij komen hier ter ere van uw naam' (LB 274)

GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ............................................................
     Vandaag en alle dagen van ons leven.
     Amen.

EPISTELLEZING: Jakobus 1,19-25

LIED: 'Hoor het woord' (LB 335)

EVANGELIELEZING: Lucas 10,25-42

ACCLAMATIE: LB 339f

PREEK
   Na orgelspel
LIED: 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons' (LB 992)

GEBEDEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   GEBED VAN DE HEER                               
     Onze Vader, ....
     Amen.

INZAMELING VAN DE GAVEN

LIED: 'Wonen overal nergens thuis' (LB 419)

ZENDING EN ZEGEN
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.