PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 28 augustus 2022 om 09:30 uur

Eredienst, viering Heilig Avondmaal en afscheid en toetreding /ambtsdragers
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Jaap Smid

NBGliturgie28augustus2022

LITURGIE voor de dienst van Schrift en Tafel
op zondag 28 augustus 2022 om 9.30uur
in de Protestantse gemeente te Noardburgum

In deze dienst wordt afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden
en worden 3 gemeenteleden bevestigd als ambtsdragers

organist: Jaap Smid
voorganger: ds. Wybe Feenstra


Orgelspel

Lied voor de dienst is lied 975 Jezus roept heir mensen.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Psalm 146: 3 en 4  (staande)
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,

Bemoediging
Vg.:    Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg.:    Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Groet
Vg.:    De vrede van God is met u en met jullie
Allen: OOK MET U IS DE VREDE VAN GOD

Drempeltekst
Vg.:    Het licht is ons voorgegaan
Allen: EN STRAALT ALS EEN LOPEND VUUR
Vg.:    Het wijst ons de weg
Allen: HOE WIJ IN VREDE KUNNEN GAAN.

Zingen:  Lied 287: 1 en 4

 1. Rond het licht dat leven doet
      4.   Rond de tafel, in de kring,
(gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

Glorialied:   Lied 302: 1 en 2
 1. God in den hoog’ alleen zij eer
 2. U, Vader, U aanbidden wij

Gebed van de zondag

Evangelielezing:  Lucas 14: 1; 12 t/m 14

Zingen:  Lied 388: 1, 2 en 4
 1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
 2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
4     Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Overdenking

Orgelspel

Zingen:  Lied 385
 1. De tafel van samen, de tafel is gedekt,
 2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
 3. De tafel van samen, de tafel van het goed,
 4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.

Afscheid van enkele kerkenraadsleden

Gebed

Zingen: Lied 361: 6 en 7
6   De tijden slaan als golven
7   De koning nu der eeuwen,

Bevestiging van nieuwe kerkenraadsleden

Presentatie

Zingen:  Lied 361: 1 en 5
 1. Er heeft een stem geklonken,
      5    Leer ons eenvoudig leven

Opdracht

Vragen

Gebed en zegen

Vraag aan de gemeente

Zingen:  Lied 361: 2 en 4
 1. Behoud het woord, de gaven,
      4    Het woord, van God gegeven,

Gebeden

Collecte

Aanwijzingen voor de viering van het avondmaal

Zingen avondmaallied: Lied 233
 1. Wat klaar staat op de tafel,
 2. Wij zegenen U, Vader,
 3. O bron van alle leven

Tafelgebed

Uitnodiging

(Uit)delen van brood en de vrucht van de wijnstok
(tijdens dit delen speelt de organist)

Dankgebed

Slotlied:   Lied 418: 1 en 2
 1. God, schenk ons de kracht
 2. Niemand kan alleen

Zending en zegen
(daarna graag weer even gaan zitten voor het volgende….)

Orgelspel    

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.