PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 31 juli 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Jaap Smid

NBG31juli2022ordevandienst

Orde van dienst
voor zondag 31 juli 2022 om 9.30 uur
in de Protestantse Kerk van Noardburgum


voorganger: ds. Wybe Feenstra
organist: Jaap Smid


Orgelspel

Lied voor de dienst  Lied 886.   Abba, Vader, U alleen.

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Psalm 103: 1 (staande)

Bemoediging
vg.:   Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
vg.:    Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Groet
vg.:   De vrede van God is met u
allen: EN MET U.  AMEN
(gemeente gaat zitten)

Enkele inleidende woorden

Zingen:  Psalm 6: 2

Kyriegebed

Glorialied:  Lied 150A: 1 en 4

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Psalm 92 (afwisselend gelezen en gezongen):

  1. lezing Psalm: vs. 1 t/m 3
  2. zingen: Psalm 92: 2
  3. lezing Psalm: vs. 6 en 7
  4. zingen: Psalm 92: 4
  5. lezing Psalm: vs. 9 en 10
  6. zingen: Psalm 92: 6
  7. lezing Psalm: vs. 13 en 14
  8. zingen: Psalm 92: 8

Evangelielezing: Lucas 13: 10 t/m 17

Zingen:  Lied 426 (eerst Engels, dan Nederlands)

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 868: 3, 4 en 5

Gebeden + Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 795: 1, 2 en 4

Zending en zegen

Orgelspel

 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.