PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 17 juli 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Pastor: O. Dijkstra, Oenstjerk
Organist: Jaap Smid

Zondag 17 juli 2022, PKN Noardburgum, 9:30 uur

Voorganger: Oane Dijkstra
Organist: Jaap Smit

Lied voor de dienst: Groot is uw trouw , o Heer                           LB 885

Welkom mededelingen
Lied: Wie in de schaduw Gods mag wonen                                  LB 91a

Bemoediging/groet
Lied: van dromen en vergezichten (melodie psalm 72, tekst Marijke de bruijne)
 
Wij mensen blijven dromen dromen,
en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen
te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar 't recht van liefde leeft.
Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.
En licht en sterk, vol zachte krachten,
die onverzet'lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk'lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.

Gebed
Lied: Grote God wij loven U                                                         LB 413: 1, 2, 3

Schriftlezing 1: 1 Samuël 1,1-20
Lied: Dat wij onszelf gewonnen geven                                           LB 816

Lucas 10,38-42
Lied: Een mens te zijn op aarde                                              LB 807: 1, 2, 3, 5

Overdenking
Lied: Neem mijn leven, laat het, Heer                                              LB 912: 1, 2, 5, 6

Gebed (afgesloten met Het Onze Vader)

Collecte

Slotlied: Zegen ons, Algoede                                                   LB: 415

Zegen
Zegenlied: Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen                FLB 425

 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.