PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 10 juli 2022 om 09:30 uur

Slotdienst Eredienst
Voorganger(s): Ds. W. Feenstra uit Twijzelerheide onze eigen predikant
Organist: Jaap Smid

slotzondagNBG10juli2022versie2

LITURGIE
voor de slotdienst
van het “kerkelijk seizoen” 2021-2022
op zondag 10 juli 2022 om 9.30 uur
in de Protestantse Kerk te Noardburgum

Thema:  DOORGEVEN….
(er is in deze dienst ook aandacht
voor de  kinderen die de Bernetsjerke verlaten)

organist: Jaap Smid
dominee: Wybe Feenstra
bediening beamer: Tim Wiersma


BEGINNEN….

Orgelspel  

Lied voor de dienst:  Samen in de Naam van Jezus (uit: Evangelische Liedbundel)
Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Doorgeefspel

Woord van welkom

Zingen (staande): Lied 288
Goedemorgen, welkom allemaal

Bemoediging    
Voorg:  Onze hulp is in de naam van God
Allen:   DIE RUIMTE GEMAAKT HEEFT VOOR DE LUCHT
             ZODAT WIJ KUNNEN ADEMHALEN
Voorg:  Zijn trouw omgeeft ons en draagt ons            
Allen:   NU EN AL ONZE DAGEN

Groet
Voorg: De vrede van God is met u en met jullie,
Allen:  OOK MET U
(gemeente gaat zitten) 

Zingen: Lied 274: 1 en 2

  1. Wij komen hier ter ere van uw naam
  2. Ontferm U God, kyrië eleïson,

Kyriegebed

Zingen glorialied:  Lied 274: 3
  1. Wij zingen samen van uw gloria,


DOORGEVEN….

Over het thema ‘doorgeven’


WAT GEEFT DE BIJBEL DOOR….?

Zingen:  ‘Lees je bijbel, bid elke dag’

Lees je bijbel, bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day (3x)
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3x)
Read your bible, pray every day, if you want to grow

Lês dyn bibel, bid eltse dei (3x)
Lês dyn bibel, bid eltse dei
datsto groeie meist (3x)
Lês dyn bibel, bid eltse dei, datsto groeie meist

Lezing uit de Bijbel (in Gewone Taal): Psalm 78: 1 t/m 4
Luister allemaal naar mijn woorden.
Luister goed, want ik wil jullie iets leren.
Wijze woorden wil ik spreken,
wijze woorden over het verleden,
over dingen die vroeger gebeurd zijn
en die wij van onze voorouders hoorden.
Ook onze kinderen moeten dat weten.
Wij zullen hun het verhaal vertellen
over de machtige daden van de Heer,
de wonderen die hij heeft gedaan.

Zingen: Psalm 78: 2
Laat ons wat onze vaderen vertelden

Overdenking (deel 1)

Een doorgeef-oefening

Lezing uit de Bijbel (in Gewone Taal): Romeinen 12: 1, 3, 6-8 
           Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is.
Daarom vraag ik jullie: geef jezelf als een geschenk aan God.
Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen.
Dat betekent: leef als mensen die bij God horen.
Want dat is de juiste manier om God te vereren (…).
Jullie weten hoe goed God voor mij (= Paulus) geweest is.
Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg.
Denk niet van jezelf dat je geweldig bent.
Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is:
dat je gelooft in Jezus Christus (…).
God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven.
Zo goed is hij voor ons.
De één krijgt een boodschap van God, een boodschap die past bij ons geloof.
Een ander heeft een bijzondere taak in de kerk, en voert die uit als een goed dienaar.
Weer een ander geeft uitleg over God en doet dat goed.
Iemand die anderen oproept om vol te houden, moet hen ook echt steunen.
Iemand die iets uitdeelt aan anderen, moet niet hopen op voordeel voor zichzelf.
Iemand die anderen hulp geeft, moet dat met aandacht doen.
Iemand die iets goed doet voor anderen, moet dat met plezier doen.

Zingen: Lied 672: 3
In ’t lichaam van de Heer

Overdenking (deel 2) 

Luisterlied “Samen” van Elly en Rikkert   (beamer)


WAT WILLEN WIJ DOORGEVEN….?
 
  1. WAT VAN HET GELOOF / KERK-ZIJN GEEF JE DOOR (OF ZOU JE WILLEN DOORGEVEN):  IETS WAT JE HEEL BELANGRIJK VINDT; IETS WAARVAN JE VINDT DAT HET NIET VERLOREN MAG GAAN
 
  1.  AAN WIE WIL JE DAT DOORGEVEN…?
(NB. tekst van deze beide vragen graag op de beamer…)

Orgelspel tijdens bovenstaande schrijfopdracht


DOORGEVEN IS IETS MEEGEVEN….

Het afscheid (de ‘overstap’) van de kinderen van de Bernetsjerke

Zingen: tekst op de melodie van ‘Verbonden met vader en moeder’

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag toen helemaal open,
soms een traan, maar ook heel vaak een lach.
Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met veel and’ren in zee,
je vader, je moeder, een vriend of een mens,
die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’.

Dat was toen, maar je leeft in het heden,
ook vandaag ga je verder op weg.
Bernetsjerke is straks verleden,
maar hoor goed wat ieder nu zegt:
Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met veel and’ren in zee,
je vader, je moeder, een vriend of een mens,
die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’.

We geven iets mee….


DANKEN EN BIDDEN IS ‘DOORGEVEN’….

Danken en bidden  + Onze Vader (Elly en Rikkert)  (via beamer)

(Collecte)  (tijdens de dienst of bij de uitgang)

Zingen:  Lied 425
Vervuld van zegen gaan wij onze wegen


ZEGEN ONTVANGEN EN DOORGEVEN….

Wegzending
Ga heen in vrede en vreugde.
Ga met lege handen,
zodat je kunt ontvangen
van de gulheid van een ander
en van de zegeningen van God.
Ga met een vol hart,
zodat je kunt delen
alles wat je hebt ontvangen…..

Zegen
Moge het licht van God over ons opgaan…
de zon van Gods vrede als een nieuwe dag..
met vrede gegroet en gezegend met licht…
amen.

Orgelspel
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.