PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 3 juli 2022 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. P. Pit
Organist: Jaap Smid

LITURGIE
 
Voor de dienst Lied 216 'Dit is een morgen als ooit de eerste'
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst
 
Intochtslied Psalm 84:3
(zo mogelijk staande) 

Groet
v De vrede van God is met u
a EN MET U.

Openingswoorden uit de Psalmen 124, 84 en 66
v Onze hulp is in de naam van de Heer
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Gelukkig wie wonen in uw huis.
a EEUWIG LOVEN ZIJ U.
v Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
a EER GOD OP IEDER CONTINENT.
v Laat alle mensen voor U buigen,
a UW NAAM BEZINGEN TOT UW EER.
   AMEN
 
Drempelgebed uit Psalm 66 (daarna gaat de gemeente zitten)

Kinderen naar Bernetsjerke

Vervolg intochtslied Psalm 84:6

Gebed voor de nood van de wereld
 
Glorialied (en als gebed bij de bijbel) Psalm 119:34 en 64

lezing Lucas 10,1-20 NBV

lied 811:1,2,3 'Zoals een moeder zorgt' (bekend? de melodie een keer voorspelen?)

Preek 'Lichte en zware reizigers'

orgelmeditatie

antwoordlied 636:1 'Liefde is licht, opnieuw geboren' (melodie bekend? anders op melodie Psalm 118 want daar past de tekst ook op)
 
Dankgebed en voorbeden

Collecte ( kinderen komen terug)

Slotlied Gezang 400:1 en 12 'Almachtige, verheven Heer' (Liedboek voor de Kerken 1973)
(zo mogelijk staande) 

Zegen van Clara van Assisi (door allen zingend beaamd)
v. Dat de Heer zijn genade aan u betoont,
dat het licht van zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
en in de hemel zijn aangezicht zal zien.
a. zingen 'Amen'

 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.