PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 26 juni 2022 om 09:30 uur

Eredienst via de kerkomroep
Voorganger(s): Ds. MTPM Oomens
Organist: Jaap Smid

Orde van dienst voor de 2e zondag van de zomer, 26 juni 2022,
Protestantse Gemeente Noard Burgum.

OM TE BEGINNEN:
- welkom en afkondigingen

-aanvangslied: 281 vers 1 t/m 6,  ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

-groet, bemoediging en drempelgebed

-psalm van de dag: 84 vers 1 en 2

-gebed om ontferming

-glorialied: 870 vers 1,2,3,4 en 8,  ‘Heilige God’

DIENST VAN HET WOORD:
-gebed

-lezing: Deuteronomium 6, 4-13

-lied: ps 89 vers 1 en 3

-lezing: Lucas 8, 26-39

-lied: 826, ‘O Christus, woord der eeuwigheid’

-preek

-belijdenislied: 839, ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’

DIENST VAN DE GEBEDEN:

-dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’

-?collecte

-slotlied:416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’


ZEGEN

met als antwoord: lied 425, ‘Vervuld van uw zegen’.
 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.