PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 5 juni 2022 om 09.30 uur

Eredienst
Voorganger(s): Corinne Kat en de projectgroep van Dromen naar doen.
Tekst(en): Vuur en Wind
Organist: Jaap Smid

Orde van dienst voor Pinksteren, 5 juni 2022     half 10          

  Wie-wat:

Voor de dienst:

Bij binnenkomst krijgen de mensen ruim de gelegenheid om door de kerkzaal te lopen, bij de verbeelding van wind en vuur te staan, te kijken, te voelen wat het hun doet.
Ze krijgen gelegenheid om hun associaties op te schrijven.
Bij begroeting in de hal uitleggen wat de bedoeling is.
vraag is: Wat betekent de” wind” voor jou.
                Wat betekent het “vuur” voor jou.

Voor de dienst speelt Jaap Smit.

Kerkenraad komt binnen en gaat zitten

Lied: Vlammetje wordt afgespeeld
Zie de link
https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8  Vlammetje - Trinity
 
Henk zorgt voor een aanwijzing op de voordeur, zodat mensen binnenkomen bij de ingang van de Bining.

Eelke: verbeelding van vuur en wind
2 tafels
vuur: vlampot+12 stenen.
Wind: ventilator+berkenboompje


Wietske+Henk:
rode vlaggetjes,rode linten,rode kleden,
Vragen bij de ‘verbeelding’ ophangen
stiften+ papier op de tafel

Corinne, Atze, Henk
ontvangen de mensen in de hal.

Wietske, Tietie staan bij de tafels waarop men iets kan schrijven.

 
Welkom en mededelingen
 
Henk
Gedicht voorgelezen door…Gerbrich…………

Lieve hemel, ik weet het niet meer,
wat is Pinksteren ook alweer?

Met Pasen was Jezus opgestaan ...
daarna is hij naar de hemel gegaan ...

Dat is toch mooi? Het verhaal is rond:
Hij ergens boven, en wij op de grond?

Nu hoor ik over het Pinksterfeest,
ik hoor over vuur en storm en geest...

Ik snap het: zo blijft Jezus erbij!
Hij is het vuur dat ik voel in MIJ!

 

Hoeft niet op de beamer.
Zingen: lied 683 ’t Is feest vandaag,’t is pinksterfeest couplet1t/m 4
 
 
Gebed: lied 688, Heilige Geest, Gij zijt als de wind (Misschien voor kinderen en anderen beter als er gezegd wordt: ‘U bent’ in plaats van ‘Gij zijt’?) uit de Groeibijbel ( Piet van Midden)
 
Corinne 
Lezen: Pinksterverhaal voorgelezen in begrijpelijke taal
 
Corinne
Overdenking:
door Henk, waarin hij de associaties bij wind en vuur die voor de dienst opgeschreven zijn verwerkt (en misschien onze eigen associaties van 11 mei) én iets over de bijbelse betekenissen van wind en vuur vertelt
Henk
Zingen: lied 676 in het fries: De wyn, wy sjogge him net couplet 1t/m/ 5

 
 
Luisterlied: voorstel is: https://www.youtube.com/watch?v=0VpLOWtEyeo  De wind steekt op – Sela
( meezingen mag natuurlijk)
 
 
Emmaüs wandeling:
De vragenkaartjes en kinderactiviteit worden uitgedeeld.

Uitleg over de vorm van de wandeling. Eerst tien minuten in stilte, daarna luistert de een tien minuten en vertelt de ander iets over haar/zijn visie; de laatste tien minuten worden de rollen omgedraaid.
(de kijkers-luisteraars zien de vragen op de beamer en zien en horen zij een half uurtje even niets)

We hopen elkaar na een half uur weer terug te zien in de kerk om de dienst af te sluiten en samen koffie te drinken.

Gespreksvragen staan op een papier dat mensen bij de uitgang van de kerk mee kunnen nemen.
*
De uitdrukking ‘in vuur en vlam staan’ betekent dat je heel enthousiast ergens van wordt. Waar word jij heel enthousiast van?
*
De heilige Geest zet de leerlingen in beweging! Ze gaan naar buiten en vertellen de mensen over God. Doe jij dat weleens? op welke manier? Zo niet, wat is het dat je tegenhoudt? Vind je dat erg?
*De wind kun je niet zien, maar zet dingen wel in beweging. Zo is het ook met de Heilige Geest. De Geest kun je niet zien, maar zet mensen in beweging. Zie jij weleens iets van de Heilige Geest in mensen? Wat zie je dan?
*Wat is jouw beeld van de Heilige Geest? Ervaar je weleens iets van de Geest

Ook voor de kinderen is er een activiteit. Geniet van de natuur om je heen en laat je inspireren door hier een collage van de maken.
Tijdens het lopen zoeken zij blaadjes, bloemetjes, takjes etc. en plakken die op een zelfklevend bordje. Er zijn wel ‘spelregels’, die staan op het kaartje.  Natuurlijk kunnen ze ook meedoen aan het gesprek.

Degene die niet mee lopen en in de kerk blijven gaan de vragen in de ‘bining’ met elkaar bespreken.

De PowerPoint met vragen én liederen worden getoond, zodat de mensen thuis tijdens dit moment er toch bij betrokken kunnen blijven.

Jaap Smit zal ook orgelspel laten horen tijdens dit moment.
Harrie en Tietie
Wietske


Henk legt uit

Henk: vragenkaartjes maken in ‘vlamvorm’.

Route begeleiders:
Harrie en Tietie?
(veiligheidshesje?)

Over de rijkstraatweg richting KlaasPiersreed.
Deze lopen tot aan de afslag naar het bos. In het bos steeds
links aanhouden.
De Ypeylaan oversteken, over het bruggetje en langs de Pingo, bospad oversteken en langs het weiland weer terug richting Ypeylaan en zo terug naar het kerkgebouw. ( ±30 min)

De routebegeleiders geven aan wanneer de eerste 10 minuten voorbij zijn.
Wietske maakt collagebordje
Atze is hierbij aanwezig


PP Harrie


Harrie overlegt met Jaap
Terugkomst in de kerk:
welkom terug, even vragen of mensen het goed gehad hebben met elkaar
 

Henk
Gebed: blz 1158 van het liedboek
 

Atze
Zingen:
lied 423 Nu wij uiteengaan couplet 1-2-3
 
 
Zegenbede : uitgesproken liedtekst 697  het refrein

 
Henk
Koffie/thee/limonade met iets lekkers (roods).
 
Sjoerd en Sonja
Zij zorgen ook voor:

Cake + toefje slagroom+aardbei
 
   
Wat doen we als het geen geschikt weer is om te wandelen? Mensen twee aan twee laten praten in kerkzaal.
Iedereen gaat even rondlopen en neemt weer plaats naast een ander.
Kinderen gaan naar de eigen ruime en hebben daar een activiteit

 


Wietske overlegt met
Bernetsjerke: Zij bedenken regenactiviteit
Zondagochtend ±9.00 uur is iedereen aanwezig.
(boompje planten + slingers erin)
 
  Contact Organist
Harrie
  Contact Beamer groep
Harrie
Mensen worden uitgenodigd d.m.v. een Flyer Henk


 

terug
 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.