PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk

Het jeugdwerk van onze kerk bestaat uit , Bernetsjerke, kinderclub en JOP. De jeugdouderling behartigt de belangen van het jeugdwerk en de penningmeester is belast met de financiën van het jeugdwerk.

Bernetsjerke
Met uitzondering van de zomervakantie is er elke zondag Bernetsjerke voor de kinderen van de basisschool. De kinderen beginnen in de kerk samen met de andere gemeenteleden en gaan na Votum en Groet, samen met twee begeleiders,  naar de eigen ruimte. Er wordt eerst een Bijbelverhaal gelezen en de leiding houdt hierbij het Oecumenisch leesrooster aan. Dit verhaal wordt daarna met de kinderen besproken: wat herkennen de kinderen, heeft het betrekking op henzelf? Daarna is er een verwerking wat aansluit bij het verhaal. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk, zodat ze ook Gods Zegen mee naar huis krijgen. De leiding vertelt dan wat de kinderen hebben gedaan. Elk seizoen is er tijdens de Advents- en 40-dagentijd een project en de Bernetsjerke is betrokken bij de doopdiensten.

FCJT
Het jeugdwerk is aangesloten bij de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel. We hebben regelmatig contact met de beroepskrachten en we maken gebruik van hun materiaal voor het organiseren van de clubmiddagen. Ook doen we mee met de door de FCJT georganiseerde activiteiten, zoals de clubstriid, playbackshow en survival.
De FCJT werkt samen met het YMCA, de landelijke organisatie voor het Christelijke jeugdwerk.
De algemene bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de jeugdouderling.

Er is momenteel een vacature voor jeugdouderling.

 

 

 

 

terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.