PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Project:" Dromen van een ideale gemeente" Project:" Dromen van een ideale gemeente"

In het kerkblad van juni dit jaar heeft u een artikel kunnen lezen over het project ‘Dromen van een ideale gemeente. Graag willen we u in dit artikel nog eens de opzet van het project vertellen en u op de hoogte brengen van de stand van zaken tot nu toe.
‘Dromen van een ideale gemeente’  was het thema voor de gemeenteavond van 7 mei 2014. Tijdens deze gemeenteavond is een korte uitleg gegeven over hoe kerken in deze tijd functioneren. Begrippen als dienstverlening, tradities en drempels kregen de aandacht. Tevens werden de belangrijkste uitkomsten het onderzoek ’Religie binnen en buiten verband van het Sociaal Cultureel Planbureau’ besproken.  Deze informatie was de opmaat voor de discussie die de aanwezige gemeenteleden gevoerd hebben over hoe de PKN kerk in Noardburgum er op dit moment voor staat en hoe de stand van zaken over 5 jaar is.
Tijdens de  kerkenraadsvergaderingen in het voorjaar heeft de kerkenraad naar aanleiding van SAGE (Samenwerking van Gemeenten) en de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers, regelmatig gesproken over de betrokkenheid van de gemeenteleden bij het werk en de kerkdiensten in onze gemeente.  Voor dit seizoen zijn bijna alle vacatures voor de kerkenraad ingevuld. Dat is een mooi uitgangspunt. We weten echter ook dat we vissen uit een kleine vijver en er is een  kans dat we op den duur deze vijver leeg vissen.
Onze gemeente telt rond de 600 leden. Jong en oud, belijdend- en doopleden. Kennen wij al deze leden? Weten wij van hen hoe zij over de gemeente denken en hoe betrokken zij willen zijn of worden? Hoe denkt de jeugd anno 2014 over onze gemeente en de kerkdiensten?
Op de gemeenteavond van 7 mei is er door de aanwezige gemeenteleden een discussie gevoerd over de sterke, zwakke kanten van onze kerk en de kansen en bedreigingen die op ons afkomen. Daarnaast is er nagedacht (gedroomd) over de kerk van Noardburgum in 2019: wat krijg ik als gemeentelid voor mijn lidmaatschap en wat wordt er van mij verwacht?
Er zijn toen mooie en waardevolle uitspraken gedaan en dat stemt hoopvol voor de toekomst. We willen echter deze vragen ook aan gemeenteleden stellen die we niet zo goed kennen. Welke beelden hebben deze gemeenteleden bij de ideale gemeente?
Het idee is, om in het seizoen 2014-2015, naast de groot huisbezoeken, een onderzoek te doen onder een representatieve groep gemeenteleden. Dit willen we doen door het houden van interviews met zowel jongere als oudere gemeenteleden, trouwe kerkgangers en leden die niet (meer) naar de kerk gaan.  Door deze interviews komen we te weten wat er in onze gemeente leeft en welke dromen er van de ideale gemeente zijn. De kerkenraad kan hier vervolgens beleid op maken voor de komende jaren.  Daarnaast leren we wellicht de gemeenteleden kennen die ook wel eens in de vijver van het kerkenwerk willen zwemmen maar zich nu niet 'geroepen' voelen.
Inmiddels is er een PR commissie in het leven geroepen die begonnen is met het opzetten en plannen van deze interviews. In het kort ziet deze opzet en planning er alsvolgt uit: In de periode november en december worden er tien ambassadeurs gevraagd die in de periode januari-maart 2015 een aantal gemeenteleden willen bezoeken voor een interview.  Uit het ledenbestand van de gemeente zijn inmiddels 50 gemeenteleden geselecteerd waarvan er uiteindelijk 30 worden geïnterviewd. Deze groep vertegenwoordigen de leeftijd van 18 tot 90 jaar en zijn representatief voor de leden van de PKN kerk in Noardburgum. De ambassadeurs komen in december bij elkaar voor een toerustingsavond en in april is er weer een avond waarin verslag wordt gedaan van de interviews. De uitkomsten en aanbevelingen zullen vervolgens in een rapport worden vastgelegd. We hopen tijdens de gemeenteavond in het voorjaar dit rapport te kunnen presenteren.
Het is dus mogelijk dat u in de maanden Januari, Februari of Maart een verzoek van één van de ambassadeurs krijgt om mee te doen aan een interview. Doet u mee, dan krijgt u vooraf de vragen zodat u er alvast over na kunt denken.
Het zou ontzettend fijn zijn wanneer veel gemeenteleden mee doen met dit project.
De PR commissie,
Tineke Hoekstra
Harrie v.d. Veen
Tietie Visser
Henk de Vries

BINNENKORT IN UW BRIEVENBUS...........
Brief van huw kerk over dit project
 
terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.