PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
ANBI 2022 ANBI 2022

Verkort Overzicht
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)
Protestantse gemeente te Noardburgum
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2022
Begroting 2022 Begroting 2021 Rekening
2020
16.320 15.800 18.540
3.000 3.200 3.181
300 - 2.300
42.250 45.350 45.374
- - 40
4.138 2.533 375

                     66.008            66.883             69.810
                     40.358            10.503             14.042
                       3.475            11.875             39.734
                     47.310            62.700             45.128
3.700     3.150   3.756 3.800     4.250   3.762 4.100     4.750   2.474
                       8.200              9.400               6.567
                           750                750                  475
                                 -                     -                    40

                   111.693         107.378           115.978

                   -45.685          -40.495           -46.168
                     36.336            41.370             45.255
                   -23.610          -32.190           -26.339

                     12.726              9.180             18.916

                   -32.959          -31.315           -27.252

Ingediend op 18-11-2021       1 Protestantse gemeente te Noardburgum
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2022
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Begroting 2022 Begroting 2021 Rekening
2020
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
23.610
-
-36.336
-
33.140
-
-42.270
-
27.743
-
-46.804
-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)         -12.726            -9.130         -19.061

Resultaat naar Algemene reserve (D)                                  -45.685          -40.445         -46.313
 
terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.