PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
veranderingen in de protestantse kerk in Nederland veranderingen in de protestantse kerk in Nederland
Veranderingen in de Protestantse Kerk in Nederland:
                                   WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG
Laat ik beginnen met te vertellen dat op de laatste vergadering van de Generale Synode van onze kerk in april er een nieuwe scriba voor de synode is benoemd. Ds. Arjen Plaisier vervulde twee termijnen deze functie en hij was nu aftredend. De nieuwe scriba is geworden, ds. René de Reuver. Hij begon zijn loopbaan als predikant in 1987 in Sebaldeburen, dat is dus niet zo ver weg. Hij is nu predikant in ’s Gravenhage.
Maar er zijn meer veranderingen. Al maanden is een werkgroep bezig voor de landelijke kerk: ‘Op weg naar 2025’.
De PKN krimpt, gevolg van de secularisatie. Steeds minder mensen zijn/worden lid van de kerk. Het dienstencentrum van onze kerk in Utrecht, bij de fusie van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde kerken synodaal en de Lutherse kerk in 2002 zo groots opgetuigd, blijkt nu veel te kostbaar en te groot.
Een paar maanden geleden kwam de beleidsnota van de Synode uit: WAAR EEN WOORD IS, IS EEN WEG. In deze nota, met daarin een groot aandeel van ds. Arjen Plaisier, wil men niet krampachtig vasthouden aan wat was, maar vooral ‘back to basis’ gaan. Ruimte, eenvoud en transparantie zijn sleutelwoorden in deze nota. Niet alles kan meer, want er is steeds minder geld te besteden. Maar wat kan wel en wat is als kerk echt onze opdracht en taak? In november 2015 nam de Synode deze nota in principe aan en in april 2016 werd een en ander verder uitgewerkt.  Ruimte wordt er gemaakt voor plaatselijke initiatieven.
Vereenvoudiging komt er door van 74 classes terug te gaan naar 11. Friesland wordt één van die elf classes. Aan het hoofd van de classis komt een regio-predikant als voorzitter, die belangrijke taken zijn toevertrouwd: hij/zij is degene die met alle gemeenten in de classis contacten moet onderhouden. Ook is de regiopredikant verantwoordelijk voor het pastoraat aan predikanten. In de wandelgangen werd deze figuur daarom al bisschop genoemd, een titel waar de synode niet voor heeft gekozen.
Waar vooral bezuinigd wordt is in het Dienstencentrum in Utrecht. Daar vervallen 53 (!)  banen. Daarbij zijn onder andere de werkplekken van de gemeenteadviseurs wegbezuinigd, met uitzondering van de gemeenteadviseurs voor financiën. Deze maatregel gaat al op 1 januari 2017 in.
Een belangrijke nieuwigheid is dat gemeenten niet meer gevisiteerd worden op de oude manier, maar dat het de bedoeling is dat gemeenten elkaar gaan opzoeken en bevragen op hun manier van gemeente zijn. Kortom, er verandert veel. Zelf zie ik het ook als een uitdaging. Back to basis wil zeggen dat je je nu voortdurend bezint op wat echt belangrijk is, wat er echt toe doet: het evangelie in deze tijd handen en voeten geven.
I.van der Pol

 
terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.