PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
40 dagen project 40 dagen project
Kerk in Actie PKN Noardburgum

40dagen project 2020

Op 26 februari was het Aswoensdag, het begin van de 40dagen- tijd.
Op weg naar Pasen, vanouds een tijd van inkeer, bezinning en tot inkeer en gebed..                                                    We staan stil bij het lijden van Christus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Aswoensdag is ook de start van het 40-dagenproject van de kerken in Burgum, Noardburgum en Suwâld.                                                                                                                                                                                                            Het project bestaat uit een 40-dagenkalender in combinatie met een inzamelingsactie voor de ander. Het thema van dit jaar is: Sta op!
De 40dagen-kalender is inmiddels bij u thuisbezorgd!

Het 40dagen-project
De Hand in Hand Community in Ghana, een leefgemeenschap voor geestelijk gehandi-capte kinderen in Nkoranza, Ghana, is in 1992 opgericht en kan zonder overdrijving een inspirerend voorbeeld voor de Ghanese samenleving worden genoemd m.b.t. het omgaan met geestelijke gehandicapte kinderen.
De Nederlandse tropenarts Ineke Bosman, die haar hele professionele leven als arts in Afrika en vooral in Ghana heeft gewerkt, had ooit een bijzondere droom.
Die droom was het creëren van een veilige en liefdevolle leefomgeving voor een groot aantal geestelijk gehandicapte kinderen in Ghana. Deze kinderen werden (én worden) in Ghana helaas nog vaak ernstig miskend en in de steek gelaten, o.a. door de wijdverbreide angst voor “boze geesten”, die volgens een in Ghana moeilijk uit te roeien bijgeloof, de oorzaak zouden zijn van de handicap van deze kinderen.
De geschiedenissen van deze kinderen zijn dan ook vaak ongelooflijk triest, vol mens-onterende verhalen over afwijzing, verlating, ernstige verwaarlozing en zelfs mishan-deling of erger.
Door het stichten van de Hand in Hand Community heeft Ineke Bosman haar droom om kunnen zetten in zichtbare en tastbare realiteit! Er wonen inmiddels zo’n 100 kinderen, afkomstig uit heel Ghana; en regelmatig komen er weer nieuwe kinderen bij!  Sinds het pensioen van Ineke Bosman in 2009 is de dagelijkse leiding in de vertrouwde handen van Ab van Galen (oud-tropenarts), zijn vrouw Jeannette en een drietal capabele Ghanezen. De zorg wordt voor een groot deel verzorgd door 32 jonge Ghanezen, de zogenaamde “caregivers”; elke caregiver woont samen met ongeveer 3 bewoners in een onderkomen, geweldig! Financieel drijft de stichting vooral op de maandelijkse bijdrage van een groot aantal sponsoren, vooral uit Nederland, en uiteraard ook op giften.                                                                                                 
                                                                                                    
Het doel en de opbrengst
Een groep al jaren betrokken mensen uit Aduard gaat in 2020 naar Nkoranza om in verband met het toenemend aantal bewoners,  een nieuw onderkomen te bouwen. Onze 40-dagen opbrengst zal vooral worden gebruikt voor het afbouwen en inrichten van dit nieuwe huis.                                                               

Op de website www.operationhandinhand.nl vindt u veel wetenswaardigheden over Hand in Hand en ook regelmatig nieuwe berichten over het leven en het werken in de Community in Ghana, vooral via de rubriek “Alberts Corner”.
De Hand in Hand Community heeft een samenwerkingspartner in Nederland, de Stichting Hand in Hand Nederland.
Deze stichting ondersteunt de activiteiten van de Hand in Hand Community in Ghana en beheert ook de financiële middelen, die in Europa binnenkomen voor sponsoring en als gift, ten behoeve van het werk in Ghana.
Het bankrekeningnummer van de Nederlandse stichting Hand in Hand is:
NL24 RABO 0127 7641 43

De 40dagen werkgroep wenst u een goede en gezegende Veertigdagentijd toe en hoopt op een goede opbrengst van onze gezamenlijke actie voor de kinderen in Ghana!


 
terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.